Fremhevet

Velkommen til Spring Camp Tromsø

Kunstløp camp, fredag 27. april – tirsdag 1. mai 2018, Tromsø, Norway

Se egen invitasjon!

For English press here!

Vi tilbyr 4 ½ dager trening med dyktige instruktører
fra Tyskland og Finland.

Sted: Tromsø Ishall, nord for Polarsirkelen, omgitt av vakre
omgivelser, lett tilgjengelig for tur i fjell og fjære etter
dagens trening på is.

Instruktører: Valtter og Alina Virtanen
Koreograf: vil bli annonsert.

Grupper: Nybegynner/Aspirant
Cubs/Springs
Debs/Novice
Veteran

Treningstilbud:
Istrening: 2 – 3 x 45 min
Barmark: 60 min
Dans: 60 min
Body recovery: 60 min

Treningstidspunkt: Fredag 14:00-20:00
Lørdag-tirsdag 09:00-21:00

Mat: Varm lunch og middag serveres
lørdag – tirsdag

Forsikring: Alle løpere som skal være med på leiren må ha betalt NSF lisens eller ha privat forsikring.

Påmelding: senest 28. februar 2018*
Påmeldingsskjema Finner du her!
For English registration press here!

Påmeldingsavgift*: 1500 NOK betales til kontonr 4750 34 58965
Restbeløp (2100/2500 NOK) betales senest
30. mars 2018.

160 € to account nr: 4750 34 58965
Swift code – SNOWNO22
IBAN – NO8847503458965
Remainding fee (225/270) should be
paid latest 30. Marsh 2018.

*Ved påmelding skal påmeldingsavgiften betales for å sikre seg plass. Siste frist for påmeldingen er 28. februar 2018. Påmeldingsavgiften er bindende og refunderes ikke ved sykdom/skade. Bekreftelse på plass til leiren kommer etter at påmeldingsfristen er gått ut. Påmeldingsavgiften refunderes kun hvis det ikke tildeles plass på leiren. Ved betaling etter fristen påløpes et gebyr på 500 kr. Ved sykdom eller skade må dokumentasjon foreligge for å få tilbakebetalt leiravgiften. Merk betalingen med navn på utøver.

Innkvartering: Clarion Hotel the Edge tilbyr idrettspris#
for campen: 925 NOK for enkeltrom og
1030 NOK for dobbeltrom
#Kode for tilbud får du ved henvendelse til Kristin (90775154)
el Anniken (91660703).

Fremhevet

Påskecamp med Teammayervirtanen 8-10. april 2017

 

Vi hadde en super helg med trenerne Alina Mayer Virtanen og Valtter Virtanen. Med jenter på besøk fra Sarpsborg, Oslo og Trondheim i tillegg til våre jenter i Ishavsbyen kunsløpklubb ble det en minnesrik helg for alle.

20170409_180822

 

Vi takker spesielt alle foreldre som stilte opp i kafe og kjøkkentjenesten.

17880049_444090315923968_4715373360115129702_o

Her er noen dem under lunsj servering søndag 9. april.

 

 

 

 

Fremhevet

Tidsskjema for kunstløpstevne 21.-22.januar

Time Schedule

Date Time Category Segment
21.01.2017
10:00:00 Cubs jenter o/12 Friløp
12:40:00 Cubs jenter u/12 Friløp
12:40:00 Cubs gutter o/12 Friløp
13:30:00 Veteran kvinner Friløp
13:30:00 Veteran menn Friløp
14:15:00 Debs jenter Kortprogram
14:15:00 Novice jenter Kortprogram
22.01.2017
09:00:00 Springs jenter Friløp
10:15:00 Basic jenter Friløp
10:15:00 Debs jenter Friløp
10:15:00 Novice jenter Friløp
11:15:00 Oppvisningsklassen Friløp

Årsmøtepapirer 2019

Styret viser til innkalling på epost til årsmøte av 26.02.2019.

Årsmøtet avholdes den 26.03.2019 kl 19.00 på møterommet i Tromsø Ishall.

Saksliste årsmøte 2018
– lenke til alle vedlegg ligger under sakslisten

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden (vedlegg 1)
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 2)
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (vedlegg 3 – legges fram på møtet)
Sak 10: Fastsette medlemskontingent
Sak 11: Behandle idrettslagets budsjett for 2019 (vedlegg 4)
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5)
Sak 13: Valg:
13.1 Styremedlemmer (vedlegg 6)
13.2 To revisorer (vedlegg 7 – legges fram på møtet)
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.4 Valgkomité (vedlegg 8 – legges fram på møtet)

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Vedlegg 1: Forretningsorden 2019
Vedlegg 2: Årsberetning for Ishavsbyen kunstløpklubb 2018
Vedlegg 3: Årsregnskap i revidert stand (legges fram på møtet)
Vedlegg 4: Budsjett 2019
Vedlegg 5: Organisasjonsplan 
Vedlegg 6: Innstilling fra valgkomiteen
Vedlegg 7: Styrets innstilling på revisorer (legges fram på møtet)
Vedlegg 8: Styrets innstilling til ny valgkomité (legges fram på møtet)

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøtepapirer 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018.

Årsmøtet avholdes den 15.02.2018 kl 19.00 på Tromsø Ishall.Saksliste årsmøte 2018

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              Nestleder

15.3              Øvrige styremedlemmer

15.4              Varamedlemmer

15.5              To revisorer

15.6              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7              Leder av valgkomiteen

15.8              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9              Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

Med vennlig hilsen
styret i

Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøte 2018 Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøtet avholdes den 15.03.2018 i Tromsø Ishall. Tidspunkt blir annonsert senere.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2018 til ishvasbyenkk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.ishavsbyenkk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Skadefri

HVORDAN FOREBYGGESKADER I KUNSTLØP

For å unngå skader i kunstløp er det viktig å ha en kropp som tåler belastningen man utsetter den for. Det er viktig at elementene på isen blir utført med riktig teknikk, for da er det lettere å ha kontroll underveis i elementene og i landingen. Øvelsene i dette programmet er rettet mot rygg, lyske, lår og ankel, og hensikten deres er å styrke muskulaturen og bedre stabiliteten i satser og landinger.

På hjemmesiden skadefri.no finner dere øvelser som vil forebygge skader.