Årsmøtepapirer 2020

Vedlagt papirer til årsmøtet 16.06.2020:

Forretningsorden 2020

Årsberetningen er ikke fullstendig i første utsendelse: Endelig årsmelding er tilgjengelig her:

Oppdatert årsberetning 2019

Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre:

Valgkomiteen IKK til nytt styre 2020-21

 

Møtelenke:

Julia Holte Sempler is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Julia Holte Sempler’s Zoom Meeting
Time: Jun 16, 2020 07:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://uit.zoom.us/j/63533687576?pwd=R3lyQ0dYeDg1YWtlVzI5OW9Cb0JSUT09

 

Meeting ID: 635 3368 7576
Password: 692324

 

 

 

Påskecamp 2020

About the camp:

We are so lucky to announce that Alina Mayer-Virtanen, Valtter Virtanen and Adam Solya is coming to Tromsø to train in our figure skating camp over Easter, April 3rd – April 8th, More informastion about the programme will be announced soon.

Price: 350 Euros.

There will also be an adult group over the weekend, 4th and 5th of April. Price: 180 Euros.

Private or cheap accommodation might be arranged. Please contact ishavsbyenkk@gmail.com for registration or for more information.

For more information about Tromsø go to: https://www.visittromso.no/

 

About the trainers:

86601649_242752056725935_7106264141328809984_nAlina Mayer-Virtanen is Bachelor of science in psychology. She was skating by herself for 24 years and represented Germany. The last few years of her skating career she skated at the international level in single skating. Alina is coaching single skating since 2013 in Oberstdorf, Germany and in Finland since 2017 as well. This year she will finish her Master degree in Psychology.

“Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got to keep going.” – (Chantal Sutherland)

Valtter has participated in several European and World Championships in single skating. Valtter works part-time as a doctor for Keski-Suomen keskussairaalan and Seppälääkärit in Jyväskylä. But his main focus is still on figure skating. His big goal is to skate the Olympics 2022. Valtter speaks finnish, english, german and swedish.

86987152_2613827852185271_6037945387849875456_nAdam Solya is an international and Olympic Choreographer in Figure Skating. Adam as a professional dancer – actor, he is known about the remarkable way of using the classical ballet, modern dance and contemporary upper body movements in his choreographies. His acting experience adds a dramatic aspect to the interpretation of music and skating style of the skater. He was working in past 2 season with the studends of Professor Alexei Mishin, like Elizaveta Tuktamysheva, Sofia Samodurova, Evgenyi Semenenko, Alexander Petrov. His current students include Loena Hendrickx (BEL), Valtter Virtanen (FIN), Nikita Starostin (GER), Ann Christin Marold (GER), Kai Jagoda (GER), Paul Fentz (GER). Since 2010 he works as docent and house choreographer of the Royal Conservatorium Brussels.

Photo: Janne Passi

Årsmøtepapirer 2019

Styret viser til innkalling på epost til årsmøte av 26.02.2019.

Årsmøtet avholdes den 26.03.2019 kl 19.00 på møterommet i Tromsø Ishall.

Saksliste årsmøte 2018
– lenke til alle vedlegg ligger under sakslisten

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden (vedlegg 1)
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning (vedlegg 2)
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (vedlegg 3 – legges fram på møtet)
Sak 10: Fastsette medlemskontingent
Sak 11: Behandle idrettslagets budsjett for 2019 (vedlegg 4)
Sak 12: Behandle idrettslagets organisasjonsplan (vedlegg 5)
Sak 13: Valg:
13.1 Styremedlemmer (vedlegg 6)
13.2 To revisorer (vedlegg 7 – legges fram på møtet)
13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
13.4 Valgkomité (vedlegg 8 – legges fram på møtet)

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Vedlegg 1: Forretningsorden 2019
Vedlegg 2: Årsberetning for Ishavsbyen kunstløpklubb 2018
Vedlegg 3: Årsregnskap i revidert stand (legges fram på møtet)
Vedlegg 4: Budsjett 2019
Vedlegg 5: Organisasjonsplan 
Vedlegg 6: Innstilling fra valgkomiteen
Vedlegg 7: Styrets innstilling på revisorer (legges fram på møtet)
Vedlegg 8: Styrets innstilling til ny valgkomité (legges fram på møtet)

 

 

Med vennlig hilsen

styret i Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøtepapirer 2018

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Ishavsbyen Kunstløpklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 19.02.2018.

Årsmøtet avholdes den 15.02.2018 kl 19.00 på Tromsø Ishall.Saksliste årsmøte 2018

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

15.1              Styreleder

15.2              Nestleder

15.3              Øvrige styremedlemmer

15.4              Varamedlemmer

15.5              To revisorer

15.6              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.7              Leder av valgkomiteen

15.8              Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

15.9              Varamedlem til valgkomiteen

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 

Med vennlig hilsen
styret i

Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøte 2018 Ishavsbyen kunstløpklubb

Årsmøtet avholdes den 15.03.2018 i Tromsø Ishall. Tidspunkt blir annonsert senere.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.2018 til ishvasbyenkk@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://www.ishavsbyenkk.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Skadefri

HVORDAN FOREBYGGESKADER I KUNSTLØP

For å unngå skader i kunstløp er det viktig å ha en kropp som tåler belastningen man utsetter den for. Det er viktig at elementene på isen blir utført med riktig teknikk, for da er det lettere å ha kontroll underveis i elementene og i landingen. Øvelsene i dette programmet er rettet mot rygg, lyske, lår og ankel, og hensikten deres er å styrke muskulaturen og bedre stabiliteten i satser og landinger.

På hjemmesiden skadefri.no finner dere øvelser som vil forebygge skader.