Voksengruppe og ungdomsgruppe

Voksengruppa er et tilbud om skøyteopplæring til voksne, og ungdomsgruppa er for de mellom 13-18 år.  Undervisningen foregår på fredager 17.00-17.45 0 i ishallen. Ungdomsgruppa har i tillegg trening søndager kl 18.00. Det er også tilbud for begge gruppene på morgentrening onsdager 07.10-08.00 🙂

Nøkkelinformasjon

  • Undervisning foregår i perioden august til desember og januar til april.
  • Ta kontakt med Trine på 90742743 om du ønsker å bli med
  • Ingen venteliste, kom gjerne på en prøvetime!

Mer om tilbudet

Både voksengruppen og ungdomsgruppen har gruppeundervisning og konsentrerer seg om grunnleggende skøyteferdigheter, samt ulike kunstløpelementer som flyver, piruetter, trinn og lignende. De som vil, er med og lager et skøyteshow til juleforestilling og våravslutningen. Det er gøy 🙂

Nivået på undervisningen tilpasses gruppens deltakere.

Det er ingen krav til minimumsferdigheter, men deltaker bør kunne stå på skøyter/gå noen steg fremover uten å holde seg til vantet rundt banen.