Voksengruppe

Vi har dessverre ikke mulighet til å starte opp voksengruppen enda. Mer info kommer.

Voksengruppen er et tilbud om skøyteopplæring til voksne. Undervisningen foregår samtidig som Skøyteskolen foregår. Det betyr at det er et flott tilbud for foreldre som har barn på skøyteskolen til å lære å gå på skøyter samtidig som barna.

Nøkkelinformasjon

  • Treningstider – ikke fastsatt per januar 2021
  • Undervisning foregår i perioden august til desember og januar til april.
  • Påmelding via https://club.spond.com/landing/signup/ikk
  • Ingen venteliste, ingen øvre aldersgrense!

Mer om tilbudet

Voksengruppen har gruppeundervisning og konsentrerer seg om grunnleggende skøyteferdigheter, samt ulike kunstløpelementer som flyver,piruetter, trinn og lignende.

Nivået på undervisningen tilpasses gruppens deltakere.

Det er ingen krav til minimumsferdigheter, men deltaker bør kunne stå på skøyter/gå noen steg fremover uten å holde seg til vantet rundt banen.