Styret

Styrets sammensetning 2022:

Styreleder: Haakon Worum

Nestleder: Trine Tøllefsen

Styremedlem: Hanne Beate Bøe Simonsen

Styremedlem: Eirin Theodorsen

Styremedlem : Ieva Martinaityte

Styremedlem: Merethe Figenschau Sletteng

Varamedlem: Anniken Haavind og Julia Holte Sempler