Det é plass te aille – konferanse 30.januar

Velkommen til inkluderingskonferansen «Det e plass tel aille» førstkommende lørdag 30.januar.

Er du opptatt av idrett, barn, ungdom og gode oppvekstvilkår, er dette konferansen du bør få med deg.

Vi kan alle bidra – da handler det om den lille forskjellen du kan gjøre – i ditt nærmiljø.

For mer informasjon og påmelding;

http://www.tir.no/aktivitet/de-e-plass-te-aille/