Cubs

Cubs består av utøvere som trener på alle enkle hopp utenom aksel.

Cubs trener:

Mandager 16:00-16:45

Fredager 16:30-1715

Lørdager istid 09:00-10:00 og barmark 10:15-11:00

All informasjon om treninger og andre arrangementer vil bli gitt via appen Spond.