Aspirant

Om du ønsker å gå mer på kunstløp etter skøyteskolen kan du få mulighet til å bli tatt opp som aspirant. Det blir tatt en vurdering etter hvert semester om hvem som blir tatt opp til aspirant. Det er helt konkrete ferdigheter barna må vise at de behersker før de kan rykke opp, og klubbens trenere vil gi dere beskjed når tiden er moden for dette. Du må bestå Aspirantnivå test 1, se NSF’s håndbok i kunstløp. Dette er et videregående tilbud til løpere som vil forberede seg til å begynne som konkurransedeltakere, eller som bare ønsker å trene og lære enda mer 🙂

Aspiranter trener:

Mandager kl 16.00–16.45 + barmark 17.00–17.45

Lørdager kl 09.00-10.00. (+ evt dans)

Det er i tillegg mulig å melde seg på åpne timer onsdager og fredager kl 15.00-15.45

All informasjon om trening og treningstider til klubbens medlemmer vil bli gitt via appen Spond.